Ceny za vyhotovenie dokumentov a dokumentácie sú vecou dohody medzi objednávateľom a spracovateľom.

Z dôvodu, že legislatívna oblasť je veľmi rozmanitá, ceny za jednotlivé dokumenty budú dohodnuté po vzájomnej dohode na základe náročnosti vyhotovenia jednotlivých typov dokumentácie.

V prípade potreby je možné vykonať aj vstupný "audit"

Vstupný audit  môže  obsahovať:
  • oboznámenie sa a odkontrolovanie všetkých existujúcich dokumentov, ktoré  spoločnosť v súčasnosti vlastní,
  • prehľadné roztriedenie týchto dokumentov do samostatných obalov, v súlade s požiadavkami pre ISO 9001, resp. ISO 14 001 (podľa systému, ktorý má  spoločnosť zavedený)
  • zoznam dokumentácie, ktorá existuje
  • zoznam dokumentácie, ktorú je potrebné dopracovať 
  • zhodnotenie legislatívneho stavu v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva
  • návrh na ďalšiu spoluprácu a cenová ponuka na spracovanie chýbajúcej dokumentácie, vrátane termínov  spracovania  

Volám sa Dagmar Várkolyová, pochádzam a pôsobím v Košiciach, ale aj všade tam, kde je potrebné vypracovať dokumenty v oblasti životného prostredia.
Moja firma  vznikla v roku 2011, ale aj do tohto obdobia som pôsobila a tvorila dokumenty, ktoré sa týkajú životného prostredia.

Zistite viac

KONTAKT

Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY
v oblasti ŽP

Údaje pre fakturáciu:
Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP
IČO:
DIČ:
IČ DPH: SK