• Vypracovanie žiadostí a ich zmien v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia.
  • Odborné poradenstvo v oblasti  integrovanej prevencie a kontroly  znečisťovania životného prostredia v kategóriách priemyselných činností podľa vydaného osvedčenia.

NAŠE SLUŽBY

Volám sa Dagmar Várkolyová, pochádzam a pôsobím v Košiciach, ale aj všade tam, kde je potrebné vypracovať dokumenty v oblasti životného prostredia.
Moja firma  vznikla v roku 2011, ale aj do tohto obdobia som pôsobila a tvorila dokumenty, ktoré sa týkajú životného prostredia.

Zistite viac

KONTAKT

Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY
v oblasti ŽP

Údaje pre fakturáciu:
Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP
IČO:
DIČ:
IČ DPH: SK