Volám sa Dagmar Várkolyová, pochádzam a pôsobím v Košiciach, ale aj všade tam, kde je potrebné vypracovať dokumenty v oblasti životného prostredia.

Moja firma  vznikla v roku 2011, ale aj do tohto obdobia som pôsobila a tvorila dokumenty, ktoré sa týkajú životného prostredia.
V roku 1976 som ukončila stredoškolské štúdium na Strednej priemyselnej škole stavebnej, odbor vodohospodárske stavby.
Päť rokov som pracovala na bývalom ONV OPLVH Košice-vidiek a potom dlhé roky na Inšpekcii životného prostredia v Košiciach, ako inšpektorka na Inšpekcii ochrany vôd.

V roku 2002 som odišla pracovať do spoločnosti KOSIT a.s., ktorá bola mojou najlepšou školou života, kde som získala množstvo praktických skúseností z oblasti vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ako aj hygieny.
Dobrovoľne som odišla za "lepším" do firmy TESTECO s.r.o., kde som sa dlho nezdržala.

V roku 2011 som si založila  vlastnú firmu, ako SZČO :
Dagmar Várkolyová - ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP . Pôsobím a spolupracujem s rôznymi firmami  a pre firmy a spoločnosti,  v oblasti legislatívnych požiadaviek - v rámci životného prostredia - vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia.

V roku 2014 vznikla aj  moja ďalšia firma - spoločnosť  EaCP s.r.o.  (environmental and compliance project), ktorá je taktiež zameraná na činnosti z oblasti životného prostredia, vrátane služieb stavebného dozoru.  Činnosť spoločnosti vyplýva z činností, zapísaných v Obchodnom registri OS Košice I.

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať !!!

Volám sa Dagmar Várkolyová, pochádzam a pôsobím v Košiciach, ale aj všade tam, kde je potrebné vypracovať dokumenty v oblasti životného prostredia.
Moja firma  vznikla v roku 2011, ale aj do tohto obdobia som pôsobila a tvorila dokumenty, ktoré sa týkajú životného prostredia.

Zistite viac

KONTAKT

Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY
v oblasti ŽP

Údaje pre fakturáciu:
Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP
IČO:
DIČ:
IČ DPH: SK