Vypracovanie dokumentácie (prípadne aktualizácia existujúcej dokumentácie):
  • pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia
  • pre stredné zdroje znečisťovania ovzdušia
  • pre veľké zdroje znečisťovania ovzdušia
vrátane  spracovania dokumentov a dokumentácie, ktoré vyplývajú pre prevádzkovateľa z ustanovení  zákona o ovzduší :  povinnosti prevádzkovateľov veľkých zdrojov a prevádzkovateľov stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia.

NAŠE SLUŽBY

Volám sa Dagmar Várkolyová, pochádzam a pôsobím v Košiciach, ale aj všade tam, kde je potrebné vypracovať dokumenty v oblasti životného prostredia.
Moja firma  vznikla v roku 2011, ale aj do tohto obdobia som pôsobila a tvorila dokumenty, ktoré sa týkajú životného prostredia.

Zistite viac

KONTAKT

Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY
v oblasti ŽP

Údaje pre fakturáciu:
Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP
IČO:
DIČ:
IČ DPH: SK