Vypracovanie dokumentácie (prípadne aktualizácia existujúcej dokumentácie):
  • povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby (vypracovaný podľa prílohy č.2  vyhlášky MŽP SR č.261/2010 Z.z.)    
  • povodňový plán zabezpečovacích prác pre trvalú prevádzku (vypracovaný podľa prílohy č.2  vyhlášky MŽP SR č.261/2010 Z.z.)
  • povodňový plán záchranných prác (vypracovaný podľa prílohy č.3 a 4  vyhlášky MŽP SR č.261/2010 Z.z.) 

NAŠE SLUŽBY

Volám sa Dagmar Várkolyová, pochádzam a pôsobím v Košiciach, ale aj všade tam, kde je potrebné vypracovať dokumenty v oblasti životného prostredia.
Moja firma  vznikla v roku 2011, ale aj do tohto obdobia som pôsobila a tvorila dokumenty, ktoré sa týkajú životného prostredia.

Zistite viac

KONTAKT

Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY
v oblasti ŽP

Údaje pre fakturáciu:
Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP
IČO:
DIČ:
IČ DPH: SK