V tejto dobe, kedy sú zákony a vyhlášky neustále aktualizované, vytvorili sme iba odkaz na oficiálne webové sídla poskytovateľov týchto „služieb“.
Je našou povinnosťou a samozrejmosťou  sledovať priebežne novely zákonov a ich vykonávacích predpisov, pričom našich klientov s nimi  pravidelne oboznamujeme, hlavne vo vzťahu k novým, alebo aktuálnym povinnostiam.
Viac informácií o platnej legislatíve nájdete na: www.epi.sk a www.slov-lex.sk

Volám sa Dagmar Várkolyová, pochádzam a pôsobím v Košiciach, ale aj všade tam, kde je potrebné vypracovať dokumenty v oblasti životného prostredia.
Moja firma  vznikla v roku 2011, ale aj do tohto obdobia som pôsobila a tvorila dokumenty, ktoré sa týkajú životného prostredia.

Zistite viac

KONTAKT

Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY
v oblasti ŽP

Údaje pre fakturáciu:
Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP
IČO:
DIČ:
IČ DPH: SK