Posudzovanie vplyvov na ŽP:
Spracovanie dokumentov posúdenia vplyvov na životné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z. v platnom znení a to pre:
  • zisťovacie konanie,
  • alebo pre povinné hodnotenie.

Odborná spôsobilosť na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie:
v odbore:
  • 2m - odpadové hospodárstvo
  • 2l   - vodné hospodárstvo

v oblasti:
  • 3g stavby pre odpadové hospodárstvo

NAŠE SLUŽBY

Volám sa Dagmar Várkolyová, pochádzam a pôsobím v Košiciach, ale aj všade tam, kde je potrebné vypracovať dokumenty v oblasti životného prostredia.
Moja firma  vznikla v roku 2011, ale aj do tohto obdobia som pôsobila a tvorila dokumenty, ktoré sa týkajú životného prostredia.

Zistite viac

KONTAKT

Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY
v oblasti ŽP

Údaje pre fakturáciu:
Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP
IČO:
DIČ:
IČ DPH: SK