Vypracovanie dokumentov podľa zákona o prevencii závažných priemyselných havárií  (ZPH):
  • kategorizácia nebezpečných látok u prevádzkovateľa
  • vypracovanie auditu nebezpečných látok v zmysle prílohy č.1 k zákonu
  • vypracovanie oznámenia o zaradení podniku


Získaná odborná spôsobilosť pre odbornosť:
"špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií"
ev.č. 0080 vlastnej pečiatky

NAŠE SLUŽBY

Volám sa Dagmar Várkolyová, pochádzam a pôsobím v Košiciach, ale aj všade tam, kde je potrebné vypracovať dokumenty v oblasti životného prostredia.
Moja firma  vznikla v roku 2011, ale aj do tohto obdobia som pôsobila a tvorila dokumenty, ktoré sa týkajú životného prostredia.

Zistite viac

KONTAKT

Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY
v oblasti ŽP

Údaje pre fakturáciu:
Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP
IČO:
DIČ:
IČ DPH: SK