REFERENCIE  - firmy  - pravidelná spolupráca – všetky zložky ŽP – vodné hospodárstvo, odpady, ovzdušie, poradenská služba  

P.č. Firma / spoločnosť / prevádzka
1. KOSIT a.s.  (2002 – 2008 trvalý pracovný pomer) 
2. Ing. Karol Várkoly –  spolupráca od roku 2015 v  rámci  poskytovaných  externých služieb klientom 
3. FURA s.r.o.  
4. EKOS PLUS  Košice  s.r.o. 
5. FED -oil ,s.r.o.
6. AGROSPOL Košice s.r.o., hospodársky dvor Ždaňa
7. CITY STONE DESIGN s.r.o.,   prevádzka  Geča
8. GIANT  s.r.o.
9. Graffex  s.r.o. , prevádzka Bukovec 
10. HOWE  Slovensko s.r.o., prevádzka  Bahýľova  Košice
11. Howe Slovensko s.r.o.,  prevádzka   Magnezitárska Košice
12. IZOLPLAST s.r.o.
13. Košická energetická spoločnosť  a.s.
14. ELM  KRAGELUND  A/S , organizačná zložka Prešov 
15. Letisko Košice – Airport Košice, a.s. 
16. MONTRUR  s.r.o. Košice
17. MTM Centrum Košice  s.r.o.
18. Novoves  s.r.o. Lučenec , prevádzka Veľká Ves 
19. SEPStav,  s.r.o.
20. Farma Straka s.r.o. Drienov 
21. TAYLOR WHARTON SLOVAKIA s.r.o. 
22. Jozef Figeľ  - KOV NZPÚ , prevádzka  Michalovce
23. Jozef Figeľ  – KOV NZPÚ, prevádzka   Novosad 
24. ZOOLOGICKÁ  ZÁHRADA  Košice  
25. MILK AGRO  s.r.o., prevádzka Sabinov – externý vodohospodár 
26. Carmeuse Slovakia s.r.o. –  prevádzka Gombasek  a Slavec – externý vodohospodár
27. STAVOMAT s.r.o. Košice 
Spolupráca
28. BE-SOFT a.s. 
29. Ing. Zuzana  Balková – EKO IN
30. Ing. Marek FIC
31. NATUR - PACK , a.s.
32. EUROMETAL GROUP Slovakia, s.r.o. 

REFERENCIE  - firmy  - vypracovanie dokumentov a dokumentácie 

P.č. Firma / spoločnosť / prevádzka
1. AGROCASS  PLUS spol. s r.o. – farma Zemplínska Teplica
– IPKZ prevádzka
posudzovanie vplyvov na ŽP,  žiadosti o integrované povolenie, zmeny povolení 
2. HYDINA SK s.r.o., BEST MEAT s.r.o. – farmy chovu hydiny
- IPKZ prevádzky
žiadosti o integrované povolenie, zmeny povolení, havarijné plány a prevádzkové poriadky 
3. INVITA,  s.r.o.
POH  do roku 2015, odpadové hospodárstvo  
4. MECOM  GROUP  s.r.o.  Humenné, prevádzky Humenné a Lučenec
- IPKZ prevádzky
POH do roku 2015, havarijný plán – vody , MPP vodných stavieb 
5. Margaréta Kolčárová, zber a výkup  kovových odpadov Medzev a Mníšek n/Hnilcom 
posudzovanie vplyvov na ŽP pre obidve prevádzky 
6. Carmeuse Slovakia s.r.o – všetky prevádzky
audit vodné hospodárstvo,  MPP vodných stavieb , prevádzkové poriadky pre ZL, havarijné plány – voda 
7. Faurecia Slovakia s.r.o., odštepný závod Leather Košice
havarijný plán – vody,  audit odpadové hospodárstvo  
8. Legrand Košice s.r.o. – všetky zložky ŽP
(firma 31.03.2016 ukončila svoju činnosť) 
9. Správa mestskej zelene v Košiciach
manipulačné poriadky vodných stavieb 
10. AGRO OR  s.r.o. – hospodársky dvor Gýňov
manipulačný poriadok vodnej stavby 
11. Fe-MARKT spol. s r.o.
posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
12. FRANCHI & KIM Slovakia, spol. s r.o.
havarijný plán – vody, odpadové hospodárstvo 
13. GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.
manipulačné poriadky vodných stavieb
14. ROKOSAN s.r.o.
posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
15. synlab Slovakia s.r.o.
POH pôvodcu odpadov do roku 2015 – všetky prevádzky 
16. Leier Baustoffe SK s.r.o., Tehelňa Močarmany, okres Prešov
prevádzka IPKZ – zmeny rozhodnutí , odpady a odpadové hospodárstvo 
17. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
posudzovanie vplyvov na životné prostredie,  dokumenty pre odpadové hospodárstvo 
18. OLIVA group s.r.o. 
havarijný plán – vody - Stará Ľubovňa 
19. Rastislav Havrila – AUTO Havrila
odpady a odpadové hospodárstvo 
20. AGRO MOLD a.s.
posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
Od roku 2002 doteraz  - mnohé firmy a spoločnosti , kde som na základe požiadavky riešila:
  • posudzovanie vplyvov na životné prostredie – zisťovacie konanie, povinné hodnotenie
  • vodné hospodárstvo
  • ovzdušie
  • odpadové hospodárstvo
  • dokumenty - hygiena  - chemické faktory a hluky 

Volám sa Dagmar Várkolyová, pochádzam a pôsobím v Košiciach, ale aj všade tam, kde je potrebné vypracovať dokumenty v oblasti životného prostredia.
Moja firma  vznikla v roku 2011, ale aj do tohto obdobia som pôsobila a tvorila dokumenty, ktoré sa týkajú životného prostredia.

Zistite viac

KONTAKT

Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY
v oblasti ŽP

Údaje pre fakturáciu:
Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP
IČO:
DIČ:
IČ DPH: SK